» Any undesirable or troublesome plant,
especially one that grows profusely
where it is not wanted «

17th Dec

Klimaschutz braucht Freiräume

Dieser Artikel wurde am  09.12.2015 während der UN-Klimakonferenz, COP21, in Paris verfasst. Autor ist Cédric Metz, der für Move., die Jugendgruppe des Mouvement Ecologique, an


11th Nov

Interview: MOVE.

Jugendgrupp, Projeten, Aktivitéiten an Ëmweltbildung mat a fir Jonker.   Move. ass de Jugendgrupp vum Mouvement Ecologique. Wat heescht et sech als Jonken an enger Ëmweltorganisatioun ze


Centre-de-retention
11th Nov

Centre de rétention

Un centre de rétention est un lieu de privation de libertés, généralement utilisé pour interner les personnes issues de l’immigration illégale. “Merci, Här President. Dir


Migration-im-Wandel
10th Nov

Migration im Wandel

5 Fragen an Lisa Li. Lisa Li ist Juristin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Luxemburg. Im Rahmen des Projektes „European Migration Network“


Interview: TERRA.

www.terra-coop.lu 1) What is your project about? How does it work? When did you start it and why? Since early 2014, the people of TERRA