19th Dec

Creating Collective Change: Den Escher Geméisguart

Ënnert dem Moto “Creating Collective Change” wëlle mir Initiativë virstellen, déi aktiv un alternative Forme vun zesumme liewen an zesummen ëmsetze schaffen. Dëst kënnen Initiativen am sozialen, kulturellen oder ökologesche Beräich sinn.
An dëser Editioun kucke mir ons den Escher Geméisguart un. Weider Informatiounen zum Escher Geméisguart fannt der hei: Den Escher Geméisguart

Ee grouße Merci geet u Kinlake fir dëse super Video. Kuckt iech mol un wat si soss nach esou maachen op www.kinlake.com

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*