17th Nov

Creating Collective Change: Wandel.BAR

Ënnert dem Moto “Creating Collective Change” wëlle mir Initiativë virstellen, déi aktiv un alternative Forme vun zesumme liewen an zesummen ëmsetze schaffen. Dëst kënnen Initiativen am sozialen, kulturellen oder ökologesche Beräich sinn.
Ufänke maache mer mat der Wandel.BAR. Weider Informatiounen zur Wandel.BAR fannt der hei: Wandel.Bar Life Project

Ee grouße Merci geet u Kinlake fir dëse super Video. Kuckt iech mol un wat si soss nach esou maachen op www.kinlake.com

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*